Egofesta da filloa

Egofesta da filloa

EGOFESTA DO ENTROIDO!

Filloas, música, bebida e bo ambiente. 
Qué mellor para comezar o sábado? 

Filloas, música, bebida e bo ambiente.
Qué mellor para comezar o sábado? 

Filloas, música, bebida e bo ambiente. 
Qué mellor para comezar o sábado?

Vémonos en C/ GOYA 20, Plaza de la Vila (Gracia), Barcelona